© IN

Sa Twitter
Me: Yummy talaga 5ever ng shoestrings
Joyce: lasa bang sapatos yan huhu
Me: *dies*

08-20 - 22:32 - 9 notes
  1. keithyyyyyyy posted this